Образование: Магистър/Финансов мениджмънт Професионален опит: Специалист, връзки с обществеността, Специалист, човешки ресурси, Координатор, маркетинг и реклама Хоби и интереси: в областта на психологията. Обичам преходите в планината и дългите разходки. За мен образованието е: смисъл, ценност и път. Учителят е: човек – с голямо сърце, в което има място за всички 
Прочети повече
Образование: Мориел завършва висшето си образование в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – придобита ОКС Бакалавър – профил „Музикално – сценични изкуства“, специалност  Класическо пеене. По настоящем е студентка с „Педагогически профил“ за ОКС – Магистър, специалност „Педагогика на обучението по музика“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Професионален опит: 
Прочети повече
Образование Археология Софийски университет, Нов български университет Професионален опит от 2019 г. – учител социални науки в ЧОУ “Прогресивно образование”
Прочети повече
Образование: Завършва средното си образование в профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” Ловеч.  През 2012 година завършва бакалавърска степен в Софийски университет “Св. Климент Охридски” в специалност “Връзки с обществеността”. В Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” придобива следдипломна квалификация за учител по английски език. В момента 
Прочети повече
Образование: Бакалавър. Специалист педагог – Неформално образование Професионален опит: над 15 години в отглеждането и възпитанието на деца на възраст между 2 и 12год. в Италия и в България преподавател по английски език на деца и възрастни чрез алтернативни методи учител в Прогресивно училище 1 в 
Прочети повече
Професионален опит: учител  на подготвителна група  в Монтесори детска градина „Къща на децата“ Квалификации: Монтесори философия; Детско развитие; Работа с Монтесори материали във всички ерии на развитие;  Junior achievement (програма за предприемачество за деца) – програми „Ние“ и „Моето семейство“;  Jump Math
Прочети повече
Образование: Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика Професионален опит: 3 години начален учител в ОПУ 1 Квалификации: Комуникационна техника и технологии Хоби и интереси: Пътувания до нови и интересни дестинации. Градинарство и грижа за домашните любимци. Стремя се да прекарвам повече време със семейството си. За мен образованието 
Прочети повече
Образование Завършва бакалавърска степен в Театрален Колеж “Любен Гройс” София в специалност Актьорско майсторство за драматичен театър. Опит 2008 – 2009 г. – актьор в Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов” – Велико Търново 2012 – 2015 г. – Учител-лектор по СИП Театрално дело – гр. Сливен 2013 – 2014 г. 
Прочети повече
Образование: Магистър – “Социална работа с деца” Бакалавър – “Начална училищна педагогика” Професионален опит: 2010г. – 2020г. – Фамилен консултант и ръководител на екип от специалисти в Център за обществена подкрепа. Основен фокус на работа е индивидуалната и групова подкрепа на деца и родители за преодоляване на 
Прочети повече