За учебната 2024-2025 година приемаме ученици в 8. клас.

Успешните кандидати:

  • завършват 7. клас в настоящата година
  • имат успех от I срок не по-нисък от Мн. добър 4,50, образуванкато средноаритметичен бал от всички изучавани задължителни предмети
  • преминават приемна процедура с общ брой точки минимум 50.

Приемната процедура включва:

  • мотивационно писмо на тема Как гимназията ще ми помогне да осъществя своите мечти за бъдещето?
  • интерактивна среща с членове на приемната комисия, в която кандидатите разгръщат четивна, математическа и природонаучна грамотност и своите умения следване на инструкция, критично и творческо мислене, планиране, управление на време, комуникация, работа в екип, емоционална осъзнатост. По време на тази среща кандидатите ще разработват казуси, ще решават проблеми, ще представят решения.

Стартираме с 12 ученици в 8. клас. Как да станеш част от Прогресивната общност?

Стъпка 1. Попълни формуляра за кандидатстване, който ще откриеш в края на страницата.

Стъпка 2. Напиши мотивационно писмо, в което опиши своята представа Как гимназията ще ми помогне да осъществя своите мечти за бъдещето?

Стъпка 3. Включи се в срещата с приемната комисия – това са бъдещите ти учители, които ще те опознаят и ти ще опознаеш тях и бъдещите си съученици. Поеми риск и прояви своята любознателност, умения по четене, математика и природни науки, свържи се с другите в групата, изследвай силите си в решаване на проблеми.

Стъпка 4. Проверявай имейла си за обратна връзка.

Стъпка 5. Обсъди с родителите си своите планове и вземете заедно решение.

Стъпка 6. Поздравления – вече си част от Прогресивната гимназия! Бъди готов/а да се запознаеш с нови хора и да се впуснеш в нови приключения.

Стъпки I етап II етап III етап
Попълване на формуляр за кандидатстване чрез контактната форма, публикувана по-долу на страницата 03.- 27.01.23 05.-06.03.23 16.03-15.08.23
Изпращане на мотивационно писмо до 27.01.23  до 06.03.23 по индивидуален график
Среща с приемната комисия 10.02.23 10.03.23 по индивидуален график
Обратна връзка и вземане на решение за записване 15.02.23 15.03.23 по индивидуален график
Сключване на договор за обучение 16.-24.02.23 16.-24.03.23 по индивидуален график

А ето и графика!

https://highschool1.transform.bg/priem/

ОЧАКВАМЕ ТЕ – В РАЗЛИЧНАТА ГИМНАЗИЯ!

Формуляр за кандидатстване

Опишетe.

Опишетe.

Опишетe.