Екип

Привличаме вдъхновяващи и мотивирани учители, които са ролеви модели като личности и професионалисти

Екипът е голямото ни богатство. Всеки негов член вярва, че може да бъде част от промяната, която иска да вижда в образованието. Целта ни е заедно да изградим знаещи, уверени и самостоятелни личности, които да могат да взимат решения и да бъдат щастливи с изборите, които правят.

Създаваме общност от професионалисти, която непрекъснато учи и се развива, в която проучваме и прилагаме най-съвременните образователни подходи в света. Учителите съчетават по естествен начин различни социални роли в живота на своите ученици: преподаватели, организатори, ментори и приятели, като:

  • дават личен пример с непрестанно учене и саморазвиване;
  • планират изследователски проекти, които събуждат интереса, осмислят знанията и надграждат уменията на учениците;
  • предоставят възможности за самостоятелен избор и следване на лични идеи и интереси.
  • свързват ученето с глобалния и местен контекст, за да намерим приложението на всяко знание и умение в реалния живот;
  • поставят фокус върху самостоятелното мислене на учениците и разбирането на концепции;
  • грижат се за пълноценното общуване и ефективните взаимоотношения в училищната общност.

Те планират и рефлектират заедно с колегите си. Имат достъп до най-добрата информация и доказани световни практики. Имат свободата да прилагат иновации, които подлагаме на обективната оценка на въздействието.

Отношенията между членовете на общността са пълни с уважение, топлота, грижа, разбиране и подкрепа. Всеки заема важна роля в училищната общност, която развиваме заедно.