Таня Трополинова

Образование: Магистър по Предучилищна и начална училищна педагогика

Професионален опит: 3 години начален учител в ОПУ 1

Квалификации: Комуникационна техника и технологии

Хоби и интереси: Пътувания до нови и интересни дестинации. Градинарство и грижа за домашните любимци. Стремя се да прекарвам повече време със семейството си.

За мен образованието е: стълбичка към по-добър и по-пълноценен живот.

Учителят е: първият най-важен човек в съзнателния живот на едно дете извън семейството му.Ние имаме силата със своите действия да формираме фокуса на лещата, през която то възприема заобикалящия го свят.

Ученикът е: в центъра на всичко, което правим като учители и дават смисъл на положените усилия.

Родителите са: партньори, които поверяват най-ценното си с доверието, че като тях ще видим уникалността на всяко дете и ще му помогнем да развие най-доброто в себе си, запазвайки своята индивидуалност.

Вярвам, че училището: е място, където се случват много магии, много малка част от които се виждат с просто око.

Моят подход е: много индивидуален, съобразен с нуждите и интересите на детето и начина му на възприемане на заобикалящия го свят.