Мориел Георгиева

Образование:

Мориел завършва висшето си образование в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – придобита ОКС Бакалавър – профил „Музикално – сценични изкуства“, специалност  Класическо пеене. По настоящем е студентка с „Педагогически профил“ за ОКС – Магистър, специалност „Педагогика на обучението по музика“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“.

Професионален опит:

2015 – 2017 г. Музикален журналист на свободна практика и асистент репортер

01.02.2017 г. – 01.07.2019 г. Музикален преподавател

от 2020 г. – Пом. възпитател и музикален педагог