Нашата мисия е да подкрепяме младите хора да се развиват като мислещи, свободни, отговорни личности. Те са способни самостоятелно да изграждат смислите на живота си и притежават знания, умения и нагласи, за да ги реализират заедно.

За постигането на тази цел Прогресивната гимназия създава стимулираща и безопасна среда, в която младите хора намират личната си посока и превръщат силните си страни в основа за бъдещото си личностно и професионално развитие. Тя включва:

  • грижа за пълноценното общуване и ефективните взаимоотношения в училищната общност;
  • изучаване на избрани учебни дисциплини в дълбочина и програми за изграждане на универсални компетентности;
  • фокус върху самостоятелното мислене и разбиране на концепции;
  • възможности за самостоятелен избор и следване на лични идеи и интереси;
  • учители, които дават личен пример с непрестанно учене и саморазвиване;
  • оценяване чрез система, която се фокусира върху индивидуалното и груповото