ПРОГРЕСИВЕН
образователен
модел
ОРГАНИЗАЦИЯ
на учебния
процес
ИЗМЕРВАНИЯ
на резултатите

Защо да изберете Прогресивна гимназия?

Привличаме мотивирани и осъзнати преподаватели, които споделят ценностите на прогресивното образование

2022-03-22T17:26:07+00:00
Привличаме мотивирани и осъзнати преподаватели, които споделят ценностите на прогресивното образование

Създаваме подкрепяща и стимулираща общност, в която ученици и учители да общуват с уважение и да работят заедно

2022-03-22T17:27:23+00:00
Създаваме подкрепяща и стимулираща общност, в която ученици и учители да общуват с уважение и да работят заедно

Даваме цялостна подготовка за кандидатстване в университет или бъдеща работа

2022-03-22T17:26:53+00:00
Даваме цялостна подготовка за кандидатстване в университет или бъдеща работа

Помагаме на учениците да си създадат умения за учене през целия живот

2022-03-22T17:26:35+00:00
Помагаме на учениците да си създадат умения за учене през целия живот

Предлагаме възможност за международна диплома - IB Diploma Programme

2022-03-22T17:27:45+00:00
Предлагаме възможност за международна диплома – IB Diploma Programme
ГЛОБАЛНА ПЕРСПЕКТИВА И ИЗБОР

Създаваме широка обща култура, за да могат младите хора потърсят и осъзнаят мястото си в света

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ЦЕННОСТИ

Подкрепяме ги да се развиват като личности и да умеят да общуват пълноценно, без значение дали са екипни играчи, или лидери

ОВЛАСТЯВАНЕ НА УЧЕНИКА

Даваме възможности за избор, активна принадлежност и изграждане на ученическа общност

БАЛАНСИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

Изучаваме учебни предмети с внимателен подбор и внимание към развитие на умения в езиково-хуманитарен, природо-математически профил, изкуства и спорт

КОНЦЕПТНО БАЗИРАНО УЧЕНЕ

Учим как да учим, да търсим и отсяваме информация, да разбираме концепции и модели от всяка област на знанието

УМЕНИЯ ЗА МИСЛЕНЕ

Подготвяме младите хора да мислят критично и да правят аргументирани и информирани избори