Финансови условия

Финансови условия

Бюджетите на училищата се утвърждават от Настоятелството на всяко училище по предложение на ръководството, координирано с Фондацията. Всички приходи се използват за покриване на разходите и за развитие на училищата и образователния модел. Фондацията, която притежава училищата, е в обществена полза и не формира печалба. По принцип училищата формират балансирани бюджети.

Такси и други разходи за 2023/24 учебна година (в евро):

Такса в евро 
Такса обучение 2600
Такса допълнителни програми Взаимоотношения, Мислене, Култура (препоръчително) 2600
Такса извънкласни дейности и проекти (препоръчително) 650
Дарение за развитие на ФОТ (препоръчително) 650
Общо 6500

Годишната такса за обучение се заплаща на три вноски:

Депозит при записване – 1500 евро

Втора вноска (до 5. август)- 2500 евро

Трета вноска (до 5. януари) – 2500 евро

Еднократна такса за приемна процедура в размер на 150 евро.

Прогресивна гимназия София ще кандидатства за държавно финансиране. При одобрение училището ще предостави на 20% от новоприетите ученици прием без заплащане на такса обучение.