Прогресивна гимназия 1 - София, кв. Стрелбище

София, ул. "Твърдишки проход" 18

highschool1@transform.bg

+359 882 741 944

Административна информация
Частна профилирана гимназия "Прогресивно образование - София", вписана в Регистъра на основание Заповед № РД14-7 / 16.03.2022 г. на Министъра на образованието и науката ЕИК 206389044

Адрес: гр. София, ул. Нишава 107
МОЛ: Явор Людмилов Джонев

Директор: Диана Робова

Оперативен мениджър: Мария Немска