Мария Немска

Образование: Магистър/Финансов мениджмънт

Професионален опит: Специалист, връзки с обществеността, Специалист, човешки ресурси, Координатор, маркетинг и реклама

Хоби и интереси: в областта на психологията. Обичам преходите в планината и дългите разходки.

За мен образованието е: смисъл, ценност и път.

Учителят е: човек – с голямо сърце, в което има място за всички деца.

Ученикът е: предизвикателство.

Родителите са: подкрепата, от която децата им имат нужда всеки ден.

Вярвам, че училището: може да дава и променя.

Моят подход е: вярвам в децата и давам.