Катя Караджова

Образование: Магистър – “Социална работа с деца” Бакалавър – “Начална училищна педагогика”

Професионален опит: 2010г. – 2020г. – Фамилен консултант и ръководител на екип от специалисти в Център за обществена подкрепа. Основен фокус на работа е индивидуалната и групова подкрепа на деца и родители за преодоляване на различни трудности възникващи в процеса на тяхното общуване, породени от спецификата на възрастовите етапи и съпровождащите ги кризи.

Квалификации:

  • Квалифициран Фамилен консултант от ПИСЕЛ в теоретичната школа на Системната фамилна теория;
  • Семеен медиатор – Фондация “Партньори – България”
  • Квалифициран обучител по програми за работа с родители от ИСДП – София

Хоби и интереси: декупаж, фотография и сладкарство – как обичаните от всички сладости могат да бъдат най-вече здравословни.

За мен образованието е: най-смислената човешка инвестиция от всяка една гледна точка. Гледам на ученето като на пътуване през различни, необикновени и вълнуващи дестинации. Образованието е личната отговорност на всеки по пътя на неговото развитие!

Учителят е: онзи, който търпеливо наблюдава, внимателно слуша и дискретно насочва.

Ученикът е: любопитен и активен участник/партньор в процеса на ученето.

Родителите са: активни партньори, т.к. истински вярвам, че те са тези, които познават най-добре своето дете и могат да насочат нашето внимание по начин, по който да създадем най-добрите условия за учене.

Вярвам, че училището: е мястото, в което се случва най-голямото Вълшебство в порастването на детето!

Моят подход е: внимателно да слушам, търпеливо да наблюдавам, дискретно да насочвам! Всяко постижение да бъде поощрявано, защото знам, че то означава много за детето!