Веселина Джамбазова

Образование: начална училищна педагогика, магистър “Счетоводство и контрол”

Професионален опит:

  • 10 години работа с деца за преодоляване и терапия на болничен престой и стрес
  • 1 година начален учител
  • банков сектор

Хоби и интереси: социални дейности, подпомагане на децата с бъбречни увреждания, застъпнически дейности, подкрепа на болнични заведения. Обичам да чета романи.

За мен образованието е: начин за изграждане не само на академични познания на децата, но и умения да мислят, да презентират идеите си, да работят в екип и да бъдат добри хора.

Учителят е: спътник на детето в пътя на образованието и социализирането.

Ученикът е: различен, със своите особености, които трябва да бъдат открити и развити.

Родителите са: подкрепа и съмишленици в постигането на целите, поставени от учителите.

Вярвам, че училището: е среда, в която всеки може да се изявява и да се чувства комфортно със своите знания и умения.

Моят подход е: учене чрез преживяване и провокиране на ученика да изказва мнението си.