Ваня Йорданова

Образование: СУ „Свети Климент Охридски: бакалавърска степен по педагогика, магистърска степен „Журналистика и медии“

Професионален опит: учител  на подготвителна група  в Монтесори детска градина „Къща на децата“

Квалификации:

  • Монтесори философия; Детско развитие; Работа с Монтесори материали във всички ерии на развитие;
  •  Junior achievement (програма за предприемачество за деца) – програми „Ние“ и „Моето семейство“;
  •  Jump Math

Хоби и интереси: рисуване, готварство, литература, пътуване, природа

За мен образованието е: един от най-важните елементи, които изграждат обществото.

Учителят е: търпелив, внимателен, грижовен, подкрепящ, насърчаващ, добър, обичащ, спокоен, гъвкав.

Ученикът е: най-важната едининица от едно общество.

Родителите са: елемент в образованието, без чиято помощ, подкрепа и разбиране не може да се постигат задоволителни резултати в образованието.

Вярвам, че училището: е място, в което децата растат и се развиват според нуждите си и следват естественото си развитие, подкрепени, обичани и насърчавани от техните учители, родители и приятели.

Моят подход е: естествен, ориентиран индивидуално към нуждите и спецификите на всяко дете; силно подкрепящ и насърчаващ; вярващ във възможностите на всяко едно дете; грижовен и обичащ.