Стефан Семерджиев

Винаги съм бил нетърпелив да научавам нови неща и вярвам, че това е най-доброто ми качество. Основният ми двигател е да търся допълнителна информация по всяка нова тема и да се стремя към непрекъснато усъвършенстване. По този начин вярвам, че способността ми да уча бързо и ентусиазмът ми със сигурност ще бъде от полза за професионалната ми реализация”.

Образование: 

University of Glasgow, BSc Honours in Genetics, 1st class, University of Glasgow, MSc in Biotechnology. По време на обучението си Стефан е част от организационния комитет за две големи събития в областта на биотехнологиите в Шотландия.

Професионален опит:

2015 по проект на Българска национална референтна лаборатория по генетика

2017 г. Стаж в Националната генетична лаборатория

2018 г. водещ в Конференция по биотехнологии в Ухан, Китай

2 години е учител в международно училище „Златарски“- преподаване на биология и химия (обяснение на сложния биологичен процес от много и различни гл.т.) на английски език на ученици от 5. до 12. клас; като извънкласна дейност ръководи група за подготовка на студенти за международни изпити по биология.

Интереси: фотография (води курс по фотография в училище); кино (“възможност да видя света от гледна точка на другите хора”).