Радина Миндева

Образование: магистър, “Управление на образованието”, ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”, магистър, “Училищна педагогика – учител по английски език в начален и прогимназиален етап на обучение”, ПУ “Паисий Хилендарски”, магистър, “Право”, СУ “Климент Охридски”; гр. София

Професионален опит:

 • учител по английски език в начален етап в ЧОУ “Прогресивно образование” 1, гр. София, преподавател по йога за деца
 • консултант по проекти на “World Bank” в сфера “образование”
 • учител по английски език и основи на правото по програма “Заедно в час”, гр. София
 • учител по английски език в начален етап и учител по основи на правото в гимназиален етап в СУ “Христо Ботев”, с. Горна Малина
 • аниматор на деца – детски център “Sport City Kids”, гр. София
 • стажант-репортер и project trainee в “Информационен портал на неправителствените организации” към Български център за нестопанско право и “Къщата на гражданските организации”, гр. София
 • юридически сътрудник в правна кантора “SMT Legal Services”, гр. София

Квалификации:

2021-2012

 • сертификат за постигнато ниво А2.2 по испански език
 • сертификат за преминат курс за преподавател по йога за деца (1-18 г.) от Българска федерация по йога
 • Professional Development for Teachers – Design and Development Global Unit Planning – workshop (International Center for Accelerative Learning)
 • Implementing the MYP – IB workshop, Солун, Гърция
 • Making the PYP Happen in the Classroom – IB workshop
 • сертификат за участие в “European Youth Event”, Страсбург, Франция
 • сертификат за участие в обучение на Scientix – “Bringing Scientix and Next-Lab to Bulgarian schools”
 • участие в семинар за учител-координатор в националното състезание “Spelling Bee” – фондация “КОРПлюс”
 • сертификат за участие в Шеста студентска научна конференция към ПУ “Паисий Хилендарски”
 • стажантска практика към Media Holding AD “Trud Daily” – репортер във в. “Труд”
 • стажантска практика в Министерство на външните работи – правен отдел
 • стажантска практика в институцията Омбудсман на Република България
 • стажантска практика в Комисия за регулиране на съобщенията – дирекция “Правно регулиране и общо правно обслужване”
 • сертификат за владеене на юридически английски език от International Development Law Organization and IDLO Alumni Association

Хоби и интереси: Обичам планинските разходки, да карам колело, да правя йога. Любимо занимание ми е да ходя на театър и кино. Обичам да чета, да уча нови неща всеки ден и да се предизвиквам.

За мен образованието е: изключителна ценност, сила, която може да промени облика не само на една личност, но и на цяла една държава.

Учителят е: носител на голяма отговорност. Учителят, който има свобода, вдъхновение и подкрепа се превръща в магьосник в класната стая.

Ученикът е: цвете, което има нужда да вирее в благоприятна среда и да се полагат грижи за него спрямо индивидуалните му нужди.

Родителите са: партньори на учителите и трябва да са ангажирани в образователния процес на децата си по адекватен начин.

Вярвам, че училището: институцията, която винаги ще съществува и е незаменима, но в бъдеще ще се промени структурата ѝ съществено.

Моят подход е: свързан с проява на: отговорност, старание, непрестанно учене, саморефлексия и желание за самоусъвършенстване в работата.