Неда Грамадска

Образование: Софийски университет „Св.Климент Охридски”:

 • бакалавър „Начална училищна педагогика с руски език“;
 • магистратури:
  • „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“,
  • „Библиотечно-информационни технологии“.

Професионален опит: 61 ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”

Квалификации:

 • курс за интерактивно преподаване и съвременна педагогика „Играя и работя с деца”;
 • илюстратор и художник – аниматор;
 • обучение за преподаване на математика в начален етап по системата JUMP Math;
 • “Живо учене” – Фондация Темпо;
 • Монтесори принципи и практики в предучилищна възраст – индивидуална подкрепа за всяко дете чрез усъвършенстване на образователната среда и ролята на учителя – Casa dei Bambini обучителен център за иновативни и Монтесори учители;
 • вътрешноучилищни работилници и квалификации за множествена интелигентност, Responsive classroom, collaborative planning.

Хоби и интереси: обичам да съм сред природата, да чета книги, да карам колело, да творя с ръцете си, да разгадавам загадки.

Силни страни: толерантност, отговорност, любознателност, новаторски дух, чувство за хумор.

За мен образованието е: богатство.

Учителят е: вдъхновител.

Ученикът е: личност.

Родителите са: първите учители на децата.

Вярвам, че училището: може да бъде интересно, сигурно и приятно място.

Знам и мога: знам, че когато искам – мога.

Мечтая за: по-добър свят и се надявам да съм част от случването му.