Калина Григорова

Образование:

  • НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Магистър | Педагогика на обучението по музика     2020 – 2021

  • НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Магистър | Инструменталист – Кларинет                2020 – 2021

  • НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Бакалавър | Инструменталист – Кларинет                2016 – 2020

Професионален опит:

  • Дългогодишен опит като преподавател по пиано, солфеж, кларинет.
  • Преподавател по английски език с музика в частна езикова школа.
  • Участник в множество солови и оркестрови изяви като част от български и международни симфонични оркестри и камерни състави.
  • Организатор и мениджър социални медии на цикъл от мултимедийни концерти за камерна музика “Класическа нестандартност”.

Хоби и интереси: Пътуване; Ски; Фотография.

За мен образованието е: необходимост, прозорец към света и начин за успешна реализация.

Учителят е: съпътстващо лице в живота на ученика, който търпеливо предава своя опит, вдъхновява децата за нови знания, умения и спомага за изграждането на техния характер.

Ученикът е: бъдещето

Родителите са: неизменна част по пътя на развитието на децата, тези които поставят основата, която учителите развиват.Вярвам, че училището: е незаменим период в живота на всяко дете, където се преплитат игри, приятелства и нови знания.

Знам и мога:  че ще просперирам като преподавател, защото музиката е моето призвание и мога да предам своя опит и знания на децата.

Моят подход e: насочен към иновативни методи на преподаване, както и използването на различни технологични и креативни техники, които да стимулират интерактивен урок и да предадат материала по интересен и интригуващ начин.