Габриела Бандрова-Талева

Образование:

Габриела завършва средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Бакалавърска степен придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /Исторически факултет/ в специалност История. Магистърската програма, която завърша Габриела е в специалност а „Модерна България“, като в същото време придобива педагогическа правоспособност – учител по история. Също така Габриела има завършена втора магистърска степен във Военна Академия „Георги Ст. Раковски“, гр. София в специалност Магистър по национална сигурност и отбрана.

Професионален опит:

2013 г – стаж в Научен архив – Българска академия на науките (НА-БАН)

2015 г. стаж в Държавна агенция „Архиви” (ДАА)

2015 – 2017 г. – Учител в 64 ОУ „Цар Симеон Велики“

от 2017 г. – Учител по история в ЧОУ “Прогресивно образование”