Боряна Тодорова

Образование: Магистър начална училищна педагогика

Професионален опит: 2 год. Прогресивно училище София

Хоби и интереси: пътешествия, планински туризъм

За мен образованието е: ключ към света.

Учителят е: пример, учещ, обучаващ, авторитет.

Ученикът е: щастлив, засмян, копнеещ да опознае света.

Родителите са: спокойни, търпеливи, откликващи, подкрепящи децата си и учителите им.

Вярвам, че училището: разбира, приема, подкрепя, учи деца, родители, учители.

Моят подход е: търпение, спокойствие, вярвам, че когато си спокоен и въоръжен с търпение, подкрепен, човек намира начин да се справя с всякакви предизвикателства.