Габриела Йорданова

Образование: Бакалавърска степен по приложна лингвистика с английски език и испански език

Професионален опит: учител по английски език от м.септември 2016 г.

Хоби и интереси: природата

За мен образованието е: отговорност на всички нас – родители, деца, учители, граждани, общество.

Учителят е: този, който наставлява учениците и винаги помни, че той има много какво да научи от тях и че винаги трябва да се развива, за да може да отговори на нуждите на децата.

Ученикът е: този, който непрестанно учи възрастните.

Родителите са: основни съмишленици в изграждането на личността на детето.

Вярвам, че училището: е мястото, където всички трябва да се чувстваме спокойни да откриваме своите сили.

Моят подход е: разбиране, приемане, за да се чувстват децата спокойни да се развиват, да грешат, да учат.