Пенка Петрова

Образование:

Бакалавър по бизнес мениджмънт от Anglia Ruskin University, Cambridge; CELTA qualification, Young Learners Certificate.

Професионален опит:

С повече от 4 години професионален опит като преподавател по общ и бизнес английски език (две от които в IB училище) – работа с деца в различни възрастови групи (5-12 клас в “Златарски”), както във формална, така и в неформална среда (чрез детски лагери, които е водила в Англия). Преподавала е и на възрастни хора. В целия си професионален опит до момента развива и използва методи, които да са полезни и интересни на учениците, съобразени с техните нужди и интереси.Чрез работата си както в училищата, така и в езиковите центрове разширява знанията и опита си в управлението на класната стая, планирането на часовете и подготовката на изпити.

Пенка е позитивна, спокойна и уверена. Притежава необходимите нагласи и желание да надгражда уменията си, така че да е максимално полезна на децата и развитието си като професионалист, който мисли out of the box. Като личност е адаптивен, мотивиран, приятелски настроен човек, любопитен да учи за иновативни методи на преподаване, които да приложи в класната стая.