Климент Климентов

“Смятам себе си за педантичен по положителен начин. Вярвам, че моето вдъхновение, идеи и амбиции са в състояние да доведат всяка дейност до успех, като за тази цел си сътруднича с другите и ги предизвиквам да генерират идеи!”

Образование:

Климент завършва природо-мателматическа гимназия в Шумен с профил “Компютърни науки, информатика и математика”, след което завършва Инженерен дизайн в Техническия университет.

Професионален опит:

2008 – 2010 г. – асистент в Технически университет – гр. София

2012 – 2013 г. – международни позиции

2015 – 2018 г – ръководител проекти – Nomad People, Sofia, Bulgari

от 2019 г.- преподавател по математика в ЧОУ ‘Прогресивно образование’