Образование: Мориел завършва висшето си образование в НМА „Проф. Панчо Владигеров“ – придобита ОКС Бакалавър – профил „Музикално – сценични изкуства“, специалност  Класическо пеене. По настоящем е студентка с „Педагогически профил“ за ОКС – Магистър, специалност „Педагогика на обучението по музика“ в НМА „Проф. Панчо Владигеров“. Професионален опит: 
Прочети повече
Образование Археология Софийски университет, Нов български университет Професионален опит от 2019 г. – учител социални науки в ЧОУ “Прогресивно образование”
Прочети повече
Образование: Завършва средното си образование в профилирана езикова гимназия “Екзарх Йосиф I” Ловеч.  През 2012 година завършва бакалавърска степен в Софийски университет “Св. Климент Охридски” в специалност “Връзки с обществеността”. В Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” придобива следдипломна квалификация за учител по английски език. В момента 
Прочети повече
Образование Завършва бакалавърска степен в Театрален Колеж “Любен Гройс” София в специалност Актьорско майсторство за драматичен театър. Опит 2008 – 2009 г. – актьор в Музикално-драматичен театър “Константин Кисимов” – Велико Търново 2012 – 2015 г. – Учител-лектор по СИП Театрално дело – гр. Сливен 2013 – 2014 г. 
Прочети повече
“Смятам себе си за педантичен по положителен начин. Вярвам, че моето вдъхновение, идеи и амбиции са в състояние да доведат всяка дейност до успех, като за тази цел си сътруднича с другите и ги предизвиквам да генерират идеи!” Образование: Климент завършва природо-мателматическа гимназия в Шумен 
Прочети повече
Образование: Студент СУ последна година, специалност “Българска филология” Професионален опит: 4 години опит в работата с деца – последната година е начален учител на 4-ти клас във формално училище, а преди това 1 година учител по английски към занималня и 2 години работи като аниматор 
Прочети повече
Образование: Завършва средно образование в СУ “Тодор Каблешков” – Стара Загора с профил плуване. От 2018 г се обучава в Национална спортна академия “Васил Левски” в специалност учител по физическо възпитание и спорт. Професионален опит: 1998 – 2015 г – треньор по плуване; воден спасител 2015 
Прочети повече
Образование: Габриела завършва средното си образование в Национална гимназия за древни езици и култури „Константин-Кирил Философ“. Бакалавърска степен придобива в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ /Исторически факултет/ в специалност История. Магистърската програма, която завърша Габриела е в специалност а „Модерна България“, като в същото време придобива педагогическа правоспособност 
Прочети повече
“Винаги съм бил нетърпелив да научавам нови неща и вярвам, че това е най-доброто ми качество. Основният ми двигател е да търся допълнителна информация по всяка нова тема и да се стремя към непрекъснато усъвършенстване. По този начин вярвам, че способността ми да уча бързо 
Прочети повече