ОБЯВЛЕНИЕ за набиране на предложения за доставка на продуктите по схема “Училищен плод” и схема “Училищно мляко”

На основание чл. 13 а 1 т. 1 и чл. 13а, б, в и г от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти откривам процедура за определяне/избор на заявител по схема “Училищен плод” и по схема “Училищно мляко” за нуждите на ЧОУ “Прогресивно образование” за учебната 2019/2020 година.

Срокът за подаване на предложенията е 10 календарни дни от датата на публикуване на настоящото обявление – до 02.05.2019 г. Брой на децата в учебното заведение – 160, доставките се извършват за една учебна година (2019/2020). Заявителите следва да отговарят на изискванията на Наредбата и да представят всички изисквани съгласно нормативната уредба документи.

Предложения, представени след срока, няма да се разглеждат. Документи, които не отговарят на нормативните изисквания, няма да се разглеждат.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *