Явор Джонев: Не е възможно да се изграждат умения и нагласи без знания

В прогресивните училища ние преподаваме знание, и то много повече и по-разнообразно знание от традиционно очакваното. Знания, които имат ясна концептуална структура (като математиката) се преподават с целенасочена инструкция (direct instruction) за разбиране.

Не е възможно да се изграждат умения и нагласи без знания – това е фундаментален закон на човешкото устройство. Нещо повече: творческите способности и силата на въображението са пряко свързани с количеството и разнообразието на натрупани знания и преживявания!Разликата е в начините на усвояване на знанието, а не в това дали въобще се преподава знание. Нашите деца придобиват знания по вътрешно желание чрез преживяване и практически опит. Процесът се управлява все повече от тях самите с насочване и подпомагане от учителите. Фокусът е върху дълбочината на разбиране, вникване във взаимовръзките и по-високи нива на абстрактност (т.е. по-широко приложение на знанията върху привидно несвързани теми/проблеми). Разбира се, в този процес децата придобиват именно умения. А чрез трансдисциплинарните проекти имат възможност да интегрират придобитите знания от различни области. Както и да ти упражняват по интересен начин, за да се стабилизират дългосрочно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *