Образователна перспектива в НПУ 1

Стартирайки процедурата по оторизация като IB училище, НПУ1 се присъединява към глобална общност от повече от 4000 училища с над 70 000 професионалисти в сферата на образованието, които обучават над един милион ученици по целия свят.

Прилагането на учебните програми на International Baccalaureate нашето училище ще започне с Програмата за начален етап от 6-годишна възраст Primary Years Programme (PYP).  Прилагането на PYP включва създаване на учебна изследователска програма, в чиято основа лежат философията и мисията на International Baccalaureate да насърчава и възпитава  у учениците автономно и критическо мислене, умения, нагласи и мотивация за учене, развитие, изследване и дълбоко разбиране на света около тях и активното им участие и принос като граждани на България, Европа и света. Това ще бъде реализирано чрез трансдисциплинарен подход, който интегрира основните PYP концепции на всички нива и учебни предмети.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *