Ценностите са в основата на всички взаимоотношения в учещата общност между деца, родители и учители