Запознайте се с отворените ни позиции:

Учител по английски език в гимназиален етап

Представата ни за учителя по английски език при нас:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание по английски език, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите. 
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, Collaborate.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

Изисквания за заемане на ролята:

 • висше образование, бакалавър или магистър по специалност “Английска филология”;
 • поне три години опит в преподаването на английски език на деца в прогимназиален/гимназиален етап във формално, неформално или приобщаващо образование;
 • писмено и говоримо владеене на английски език – ниво C2;
 • компютърна и медийна грамотност;
 • умения за преподаване през изследователски подходи, игра, изкуство и драматизация;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • Умения за управление на групова динамика при деца;
 • Рефлективност  и проактивност;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Учител по история и култури

Учителят по история и култури в прогресивно училище:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите. 
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, Collaborate.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

 

Очакванията ни към учителят по история и култури:

 • висше образование, специалност „История“,“Културология“, комбинирана специалност „История и география“, с педагогическа квалификация;
 • минимум две години опит в преподаване на ученици в прогимназиален/гимназиален етап. Предимство е опит с международни програми (IB, IGCSE, A-level);
 • Английски език – писмено и говоримо, ниво В2.
 • Компютърна и медийна грамотност;
 • широка обща култура и интереси, насочени към иновативни световно утвърдени тенденции и практики в образованието;
 • познания за различни форми и методи на оценяване на учениците.

Личностни качества, нагласи:

 • Позитивизъм, откритост и любознателност;
 • отлични умения за управление на групова динамика при ученици;
 • Рефлективност  и проактивност;
 • Готовност за учене и самоусъвършенстване.

 

На нашите учители ние предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

Предварително благодарим за интереса!

Учител по математика

Отговорности на ролята:

 • Задава ясни, последователни цели, свързани с учебното съдържание, осигурявайки процеса за постигането им.
 • Планира образователния процес и прогнозира очакваните резултати от всеки етап в прогреса, като спазва училищната учебна програма.
 • Подбира подходящите методи, средства и образователен инструментариум, който диференцира, интегрира и интерпретира по подходящ начин за реализиране на образователната дейност.
 • Създава, развива и се грижи за културата в класната стая и взаимоотношенията между учениците, като включва и родителите от класа.
 • Участва в екипни срещи за планиране и рефлексия на интердисциплинарната програма;
 • Следи за напредъка и разбирането на учениците във всеки урок, модул и цялостна програма и връща навременна обратна връзка за напредъка и поведението им.
 • Участва в проверката и оценяването прогреса на учениците, администриране на образователния процес и обратната връзка към учениците и родителите. 
 • Води записи, събира и архивира материали, свързани с преподаването и ученето в база данни – Toddle, Collaborate.
 • Участва в програми за професионално развитие и грижа за себе си.

 

Очаквани професионална подготовка и компетентности:

 • висше образование в специалност “Математика”/инженерна специалност с педагогическа квалификация;
 • минимум три години преподавателски опит в прогимназиален/гимназиален етапи;
 • английски език – писмено и говоримо, ниво В2;
 • компютърна и медийна грамотност.

Личностни качества и ценностни нагласи:

 • позитивизъм, откритост и любознателност;
 • умения за управление на групова динамика;
 • рефлективност, проактивност и екипно сътрудничество;
 • готовност за учене и самоусъвършенстване.

Какво предлагаме:

 • работа в креативен и сплотен екип;
 • гъвкава среда, в която могат да учат и да се развиват;
 • конкурентно заплащане;
 • въвеждащо обучение и подкрепа за професионално развитие от Методическия център на Фондация за образователна трансформация;
 • възможност за използване на Multisport карта;
 • осигурен обяд.

Очакваме да получим твоята професионална автобиография и мотивационно писмо. 

 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат разглеждани строго конфиденциално по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Предварително благодарим за интереса!