ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОГРАМАТА

Големина на класовете и график

Планираме нашите гимназиални класове да бъдат между 12 и 16 ученици.

Образователните дейности ще бъдат в блокове от 55 минути между 8:30 и 16:00 ч.. Учениците ще могат да се включват в присъствени учебни часове по предмети, както и да отделят време за самостоятелно учене, проучване, работа по проекти.

Ученическата общност

В началото на годината запознаваме учениците с училищните ценности и политики и заедно с тях ще създадем правила и споразумения за ефективна и спокойна класна стая.

Веднъж седмично всички класове имат обща среща, на която обсъждат важни въпроси от живота на училището, дискутират различни казуси, вземат важни решения.

За да подкрепим възникването на принадлежност и общност, даваме много възможности за разнообразен училищен живот: извънкласни дейности, олимпиади, Коледен фестивал на талантите, Пролетен STEM фестивал, Летен фестивал на изкуствата.

Физическата среда

Ще имаме специализирани кабинети по английски език, социални науки, STEM пространство, музика, визуални изкуства.

Спортните дейности ще се провеждат на открито и закрито в близост до училището.

За самостоятелната си работа учениците ще имат достъп до медиа център с многообразие от ресурси, включителносветовен образователен обмен.

Нашият календар

Учебната година е в синхрон с традиционния календар на МОН.

В първите две седмици посвещаваме време и внимание на уменията за учене: организация и планиране, календар, специфични стратегии по предмети, работа с електронни платформи, водене на записки, план, работа с източници, академична честност.

Предвидили сме три пъти в годината да проследяваме прогреса в ученето на учениците: септември/ януари/ юни. Учениците и родителите ще получават подробна обратна връзка на всеки етап.